Saturday, October 18, 2014

Musta na kayo dyan sa ampunan? natanggap niyo ba mga padala ko? Eto na nga pala ang bago kong roaming number. loadan niyo ko 300 last load kona to.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...