Sunday, February 24, 2013

Gay playing badminton

Gay Guy : " Paturo po ng badminton."

Coach : " Sige, hawakan mo ang raketa kung paano ka hahawak ng ari ng lalaki."

Gay Guy : " Ah, isusubo pala? "

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...