Sunday, February 24, 2013

Nakalimutan ang Restawran

Lolo 1 : " May kinainan kmi na masarap na restawran."

Lolo 2 : " Ano'ng pangalan?"

Lolo 1 : "Teka, ano 'yung bulaklak na pula at may tinik? "

Lolo 2 : "Rose !"

Lolo 1 : "Ayun! Rose, ano'ng pangalan nung kinainan nating restawran?"

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...