Sunday, February 24, 2013

Lolo Forgot Lola's name

Me : " LLolo, ang sweet niyo naman , 'honey' pa rin ang tawag niyo kay lola!"

Lola : "Shhh... 'wag kang maingay! 'Di ko na kasi maalala pangalan niya eh... "

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...