Sunday, February 24, 2013

Kakainin nalang namin uupuan nyo pa

Gay Friend : " Salot talaga kayong mga babae! Kakainin na lang namin, uupuan niyp pa!"

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...